Kontakta oss

“Varje barn är fyllt av nyfikenhet och skaparglädje som behöver tas tillvara genom pedagogiskt material som möter dess behov och kan ge nya utmaningar.”

Om du vill veta mer om vår verksamhet eller
har några andra frågor är du välkommen att ta kontakt med oss

Telefon
Stora Globen: 0728-57 16 84
Mini Globen: 0728-57 16 83

Postadress
Montessoriförskolan Globen
Döbelnsgatan 89
506 38 Borås

Mailadress
info@montessorigloben.se

Rektor:
Tinna Stefansdottir
0707-54 82 97
tinna@montessorigloben.se

Styrelseordförande:
Maria Samuelsson
0735-24 90 62
maria.samuelsson@bredaredsborr.se

Blanketter

Anmälan, kösystem

Intresseanmälan

Elevkort

Veckoschema

Inkomstuppgift

Barnomsorg

Avgiftstabell

Formulär för klagomålshantering

Rutiner vid klagomål

Enligt skollagen 4 kap. 7-8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Det ger vårdnadshavare möjlighet att påverka och påvisa brister i verksamheten. Detta är ett led i huvudmannens (styrelsen) systematiska kvalitetsarbete och hjälper oss i vårt löpande förbättringsarbete.

Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i förskolan bör du i första hand vända dig till personalen på ditt barns avdelning. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

Kontakta rektor

Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen (styrelsen).

Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen (styrelsen). Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt.

Du kan lämna ditt klagomål digitalt via detta formulär.

Det går också bra att skicka klagomål via post eller lägga i kuvert i postlådan i kapprummet.

Vad händer med klagomålet

Inom 10 arbetsdagar skall rektor ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att handlägga. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar kommer du att meddelas orsak till fördröjningen.

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Anonyma klagomål återkopplas ej.

Redovisning av klagomål, samt vilka åtgärder som vidtagits, sker till styrelsen vid varje styrelsemöte. Är klagomålet av allvarlig/akut karaktär kommer styrelsen kontaktas omgående.

.