Barnen

”Vi tror på mindre grupper. På Globen står barnet och dess utveckling i centrum.”

Barnet i centrum

Varje barn är unikt. Varje barn ska bemötas med respekt. Varje barn är fyllt av nyfikenhet och skaparglädje som behöver tas tillvara genom pedagogiskt material som möter dess behov och kan ge nya utmaningar.

Hos oss väljer varje barn sin egen aktivitet med vägledning av kunnig, utbildad personal. Vi tycker att det är viktigt att man får arbeta ostört med intellektuellt och praktiskt arbete.

Vi tror att alla barn har olika känsliga perioder under uppväxten. Det känner under dessa som mest lust och törst efter ny kunskap och är som mest känsligt för inlärning. Det är väsentligt att man uppmärksammar och tar tillvara dessa perioder, att någon alltid finns till hands för att tillgodose barnets behov. Barnen ges frihet – under ansvar – och våra pedagoger finns där för att hjälpa barnen att hjälpa sig själva.

 

.

 

.