Verksamheten

”Utomhuslek varvas med musik, sång och skapande verksamhet. Eller svenska, matematik, natur och kultur för de äldre barnen.”

Verksamheten

Kort om oss
Montessoriförskolan Globen är den tredje Montessoriverksamheten som startades i Borås. Vi startade där 1992 och har sedan dess haft en väl fungerande och växande verksamhet. När vi öppnade började vi med en avdelning för barn mellan 3-5 år gamla, för att sedan utöka med ytterligare en avdelning för barn i åldrarna 1-3 år. Den avdelningen öppnade 1999. Det här är våra två avdelningar:

MiniGloben (1–3 år)
MiniGloben är vår avdelning för de minsta barnen, de mellan 1-3 år. Här får barnen möjlighet att träna på sin grovmotorik och kroppsuppfattning, sina sinnen och sitt språk, genom rörelse, musik, sång och får arbeta så fritt som möjligt. Har barnen roligt när de lär sig så kommer de vilja lära sig mer. Varje dag och i alla väder är vi ute och leker för att tillgodose barnens rörelsebehov. På MiniGloben har vi plats för 12 barn.

StoraGloben (3–6 år)
Det året man fyller tre år är man oftast mogen för lite större barngrupp och utmaningar. Man börjar då på vår syskonavdelning, där vi har ca 22 barn. Här är utsträckningen av Montessorimateriel än större och indelade i fler kategorier; praktiska livet, sensorisk materiel, svenska, matematik, natur och kultur. En del förmiddagar har vi arbetsstund då vi enbart arbetar med Montessorimateriel. Barnen väljer själva vad de vill syssla med och hur länge. Ibland arbetar man själv, ibland tillsammans med en kompis. Vi har även musikstunder ofta och en dag i veckan miniröris. På eftermiddagarna är vi ute och leker, så att grovmotoriken också får sitt.

Montessoriförskolan Globen har sommarstängt veckorna 28-31.