Pedagogiken

”Oj, vad tyst och skönt det är. Hur får ni barnen så lugna?”

Pedagogiken

Det första man slås av som ny på Globen är att det är väldigt lugnt och stilla på avdelningen även om alla barn är där. Montessoripedagogiken karakteriseras bl.a. av att det är viktigt med en lugn miljö för att alla ska kunna få arbetsro. Vi talar med låga röster och går fram till den vi vill prata med istället för att springa eller ropa tvärs över lokalen.

Vem var Maria Montessori?
Italiens första kvinnliga läkare, Maria Montessori, kom vid förra sekelskiftet i kontakt med barn med intellektuell funktionsnedsättning och socialt utsatta barn. Genom noggranna observationer av dessa barn kunde hon se vad de behövde för material att leka/arbeta med för att utvecklas.

Hon såg betydelsen av den vuxne lärarens förhållningssätt till barnen bl a genom tron på att varje enskilt barn har en egen inre vilja, vilket skapar möjlighet för utveckling. Hon visade på hur viktigt det är att läraren har förmåga att se till barnets olika intresseperioder, s.k. känsliga perioder, då barnet lär sig med glädje och lätthet.

Senare såg hon att hon kunde arbeta med friska barn på samma sätt, och kom så småningom att starta ”casa de bambini” i ett slumområde i centrala Rom 1907, världens första Montessoriförskola.

.

Mer om Montessoripedagogiken »
Mer om Maria Montessori [pdf] »
Montessoriförbundet »

..