Föräldrar

”Det känns skönt att kunna vara med och påverka. Och få så stor insyn i det dagliga.”

Föräldrar

Engagemang ger ökad förståelse och glädje
Globen är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att alla familjer som valt att placera sina barn hos oss, har ett gemensamt ansvar för att verksamheten fungerar. Det innebär även att man som förälder får en större insyn i hur det fungerar på förskolan och har möjlighet att påverka när man tycker att något behöver förändras eller förbättras.

I ett föräldrakooperativ behöver alla hjälpas åt med lite av varje. Kanske behövs det sys något, inredning ses över, lekplatsen fräschas upp etc. Vi har valt att dela upp alla familjer i olika kommittéer för att täcka in alla eventuella behov så effektivt som möjligt. En familj är sammankallande i varje kommitté. Och varje kommitté träffas minst en gång/termin.

  • Aktivitetskommittén har som uppgift att ordna med fika till föräldramöten, luciafirande etc. De anordnar också en förälder/barn aktivitet en gång per år, t.ex. åka minitåget uppe på Tullen med gemensam korvgrillning efteråt.
  • Fixarkommittén Ute har som uppgift att ansvara för trivsel, ordning och reda utomhus på Globens område. De anordnar 1-2 fixardagar per termin. De får då en att-göra-lista från personalen som de arbetar från.
  • Fixarkommittén Inne har som uppgift att ansvara för trivsel, ordning och reda inomhus i Globens lokaler. De anordnar 1-2 fixardagar per termin. De får då en att-göra-lista från personalen som de arbetar från.
  • Städkommitténs uppgift är att utforma städschema till föräldrarna. De ordnar också med fika till höst- och vårstädningen.


Arbetsdagar
Varje höst och vår har vi en arbetsdag på förskolan, vanligtvis en lördag mellan 10:00-14:00. Föräldrarna träffas, storstädar och fikar tillsammans på skolan. Varje familj blir kallad att delta vid ett tillfälle, antingen på våren eller hösten. Blir man kallad och inte har möjlighet att närvara får man byta med någon annan familj eller också får man andra uppgifter från sammankallande som man får utföra när man har tid och möjlighet.

Städ & tvätt
Alla familjer turas om att städa på förskolan, vanligtvis 1-3 ggr/termin. Man städar då förskolan under en helg och tar med tvätt som finns på avdelningarna hem. (handdukar etc.)

Montessorikväll
En gång om året, håller vi i en s.k. Montessorikväll på Globen, där ni som föräldrar har möjlighet att stifta närmre bekantskap med såväl pedagogiken vi valt att arbeta efter som att själva prova på det som barnen arbetar med varje dag. Detta är även ett ypperligt tillfälle att få ställa frågor om Montessori. Vi rekommenderar att alla föräldrar deltar minst en gång i Montessorikvällen. Det ger större förståelse och insyn i era barns vardag.

Globens styrelse
Styrelsen på Globen består av representanter från våra familjer. Styrelsen har till uppgift att se till att verksamheten fungerar, det är den som har det yttersta ansvaret för förskolan. En gång om året har vi årsmöte för alla medlemmar i föreningen där vi bl. a. väljer nya styrelsemedlemmar. Styrelsens ansvarsområden är t.ex. budgetarbete, personalansvar och kommittéansvar. (De familjer som har styrelseledamöter är ej med i någon kommitté.)

.